खूप काही सांगते माझी आई

खूप काही सांगते माझी आई
काय आणि किती गाऊ तिची गुणगाई

ती बोलते, बोलतोस तू किती कमी,
आणि राजा लिहतोस जास्त!
मनातलं बोलत जा जरा,
उगाच नको बसू स्वस्थ!

ती म्हणते, एवढा हुशार आणि शहाणा तू
उगाच कशाला डोळ्यात तुझ्या पाणी ?
लोकांचं मनाला नाही लावायचं वेड्या,
मला माहित आहे ना तुझी कहाणी..

ती विचारते, स्वतः समजू शकतोस ना तू?
मग कुणाची गरज काय तुला?
तीरासारखे शब्द आहेत ना तुझे,
मग गाफील राहतोस कशाला?

ती सांगते, तुला आहे माझा आशीर्वाद,
आणि वडिलांचा पाठीवर हात!
गाढून टाक एकदाचे अटकेपार झेंडे,
नंतर बघ कडकडतील लोकांचे दात!

– परेश पाटील

रस्ता जणू गाठला

रस्ता जणू गाठला, गाठला, गाठला |
पंढरपूरचा दैवत मजला सर्वस्व दिसला ||धृ||
पंढपुरी जाणे, पंढपुरी जाणे
माझ्या देवाची भेट घेणे
आणि देवाने दर्शन देणे
गारणे देवाला घालणे
मला पंढरपूर पाहणे ||१||
देवाचिया द्वारी, देवाचिया द्वारी
भक्त करीती वारी
पंढरीचा राजा उभा विटेवरी
ऐकावी कहाणी क्षणभरी
म्हणावे जय हरी ||२||
सारी मुले, सारी मुले,
माझ्या देवाचिया फुले
माझ्या देवाने सांगितले
सर्वस्वाचे हाल
मज आली सकाळ ||३||
गरिबाचे गारणे, गरिबाचे गारणे
माझ्या देवाने घ्यावे ऐकूण
करून तुझी सेवा, तुझ्या पायाशी राहणे
भक्त विणवितो दे मला दर्शन
माझे मागणे घ्यावे ऐकूण ||४||
देवाची ती सेवा, देवाची ती सेवा
माझा नमस्कार घ्यावा
देवा आशीर्वाद द्यावा
तोच माझा मेवा
आणि तोच माझा दिवा ||५||
– परेश पाटील