word

Catch the “Word”, its better than “Golden Bird” !!!

-Paresh patil

गैरसमजूत

गैरसमजूत हि वेळ सारून गेल्या नंतर पच्छातापाची शिक्षा देते…

– परेश पाटील

स्वप्न

“स्वप्न फक्त पाहू नका तर स्वप्न पूर्णत्वाची वाटचाल करा!!!”

– परेश पाटील